Your address will show here +12 34 56 78

Tervisefond Siniring


Tervisefond SINIRING loodi 2016 aastal eesmärgiga juhtimaks ühiskonna tähelepanu laste ja noorte tervisega seotud probleemidele, nende teadvustamiseks ning laialdasemaks kajastamiseks ühiskonna kaasamise teel.

Alates Siniringi asutamisest kuni aastani 2022 tegime koostööd Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühinguga toetades kogutud annetustega I tüüpi diabeeti põdevatele lastele ja noortele insuliinipumpade ning nende tarvikute soetamist. 

Iga panus loeb!


Ajavahemikul 2018-2021 annetasime ELDÜle kokku 70 000 eurot. Selle raha eest said abi 100 last ja noort, kellele kogutud annetuste abil soetati insuliinipumpasid, glükoosimonitooringu süsteeme ning sensoriga seotud tarvikuid (kanüüle, reservuaare ja sensoreid).

Eraldi väärib märkimist, et 2021 toimunud heategevuslikul kontsert-õhtusöögil Fotografiskas kogutud annetusega summas 25 000 eurot sai ELDÜ soetada kõige uuemaid insuliinipumpasid MiniMed 780G ja glükoosimonitooringu G3 saatjaid.

Ostud nimetatud annetuse eest teostati aastatel 2021-2022. MiniMed 780G omaosalus perele on 932 eurot ja Tallinn Hansa Rotary Klubi poolt annetatud 25 000 euro eest said endale pumbad 27 last.

ELDÜ juht ja eestvedaja Kristi Peegel on meid tänanud sõnadega alljärgnevas:

„Oleme teile koos kõigi abi saanud laste ja nende peredega väga tänulikud selle koostöö eest - olete olnud diabeeti põdevate laste peredele abiks ajal, mil seda keegi teine ei teinud ja sellega parandanud nende laste tervist ja elukvaliteeti oluliselt. Suur tänu teile veelkord!“

Nüüdseks on ELDÜ-l Tervisekassa toetus ning 2022 aasta lõpul Jõulutunneli abil kogutud märkimisväärselt suur summa, üle 300 000 euro, näitab, et diabeedilaste probleem on saanud ühiskonnas nähtavaks, see on teadvustunud ning ühiskonna kaasamine on õnnestunud. Meil on väga hea meel, et oleme suutnud täita oma eesmärgi, ning et meie kaasabil on maailm muutunud pisut paremaks paigaks.


diabeedilast ja noort said abi tervisefondi toel.

Täname omalt poolt kõiki lahkeid annetajaid, kes oma südameheaduses on alates 2018 meie heategevuslikke kontsert-õhtusööke külastanud ning neisse panustanud, aitäh!
Tallinn Hansa Rotary Klubi tervisefond Siniring on alates 2023 aastast pannud õla alla järgmisele laste ja noorte tervisega seotud projektile ja seda koostöös MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogrammiga, et abistada programmi osaks olevate leinalaagrite korraldamist.
Lillepaviljonis, 16.09.2023, toimunud arvult neljandal heategevuslikul kontsert-õhtusöögil kogusime oksjonituludena ja annetustena 25 000 eurot, mille annetame Laste ja Noorte Kriisprogrammi osaks olevate leinalaagrite korraldamiseks.

  • Text Hover

Annetuste koguja on:

Tallinn Hansa Rotary Klubi MTÜ
reg.nr.80358690
Pärnu mnt 160e, Tallinn
Annetused: IBAN EE972200221064870741
Küsimuste korral kirjuta: info@tallinnhansa.ee
Partnerid